Мотивация на персонала

Задачата за адаптирането на бизнеса към новите икономически реалности е изключително трудна. Умните бизнесмени вече са осъзнали, че най-големите трудности са свързани с комплексността на средата и високата степен на несигурност, в която бизнесът оперира. Какво да се прави в тази ситуация? Как да се мотивира персонала и да се овладее стреса, за да се задържат клиентите?

Работата на ръководителя е като тази на диригента на един оркестър. Той трябва да знае кога да се обърне към точно определено лице, каква работа да му възложи, за да получи точно определен резултат. Разликата между ръководителя и диригента е само една – при ръководителя няма палка. Неговите притеснения следва да започнат, ако се стигне до управлението на хората точно с помощта на палката. За да не ви се наложи да използвате „палка”, потърсете услугите на Pro Consult.

Pro Consult ще ви даде знание и умения в следните области:

  • определяне степента на необходимост от мотивация на персонала;
  • изграждане на конкретни мотивационни стратегии, съобразени с вида дейност на компанията, структурата и числеността на персонала;
  • обучение на мениджърския състав на компанията в прилагането на избраните мотивационни стратегии;
  • определяне на краткосрочни цели;
  • определяне на дългосрочни цели;
  • оценка и анализ на резултатите от приложената конкретна мотивационна бизнес стратегия;
  • симулативно разиграване на реални казуси от вашето делово ежедневие.