Моите книги

Изкуството да преговаряме. Теория и управление на деловите преговори.

Изкуството да преговаряме. Теория и управление на деловите преговори.

Книгата „Изкуството да преговаряме. Теория и управление на деловите преговори.“ е модерно четиво за философията на деловите преговори, моделите на делово поведение, стратегиите, тактиките и техниките в деловия свят. В нея са разгледани както различните стилове коалиции и комуникационни делови сценарии, така и теми като: етика и делови етикет; имидж; конфликти и психологически аспекти на деловото общуване. В края на монографията са приложени и полезни тестове. . . .

Стимулиране на обучението по предприемачество през целия живот. Жени, политики, инструменти, проекти.

Стимулиране на обучението по предприемачество през целия живот. Жени, политики, инструменти, проекти.

Книгата „Стимулиране на обучението по предприемачество през целия живот. Жени, политики, инструменти, проекти.“ представлява кратък наръчник, представящ най-актуалните политики и проекти, свързани със съвременното обучение по предприемачество в Република България. Тя включва... . . .

“Bulgarian Face” of Women Entrepreneurship. Practical, Social and Media Discourse.

“Bulgarian Face” of Women Entrepreneurship. Practical, Social and Media Discourse.

Today everyone is talking about entrepreneurship. According to some, a man was not born an entrepreneur and cannot affect his nature on purpose. According to others if we accept this way of thinking, we are about to give up the pursuit of our happiness. It is here that we find the true nature of the entrepreneur – with his unconventional thinking and fresh ideas, continuous improvement and never failing professionalism. And if a few years ago for entrepreneurs only men were considered, today we can say that on the stage of business appears the woman entrepreneur. She began to seek and assert her business ideas on the market, a market at which survives not the one that is strong physically, but the more motivated, the more responsible, the more flexible, i.e. the man with character. Robin Sharma says: “It’s good to be awake and conscious in life. If your inner world is confused and sick, nothing from what the outer world has to give you will bring you happiness.“ . . .

Комуникацията като социално-психологически феномен

Комуникацията като социално-психологически феномен

Книгата „Комуникацията като социално-психологически феномен“ е подготвена като увод в психология на комуникациите. Предназначена е да служи като учебник за хуманитарните специалности. Книгата може да бъде полезно четиво и за студенти, преподаватели и изследователи в различни области на научното познание. . . .

Основи на женското предприемачество

Основи на женското предприемачество

В книгата „Основи на женското предприемачество“ ще се запознаете с малко теория по предприемачество, с различни практически концепции, с кратки, но ясни правила за пътя към успеха. В тези 160 правила, които съм нарекла малките истини за женското предприемачество, всяка една от вас ще може да открие своето правило и своята истина за успешен бизнес. Ако времето не ви достига, ако не сте се предали, ако търсите истината, ако имате мечти, ако гоните успеха, ако преследвате късмета, прочетете и запомнете тези 160 правила! И дерзайте! Това са още 160 причини, за да успеете! . . .