Как да си намеря работа и/или да се представя пред работодател

Всеки от нас може да попадне в ситуация на търсене на нова работа или представяне пред нов работодател. Спецификата на различните дейности и различните хора изискват познания, които не само ще подпомогнат процеса на търсене и намиране на най-подходящото работно място, но и ще повишат социалните ни компетентности.

Информацията и знанията, които ще получите в Pro Consult ще отворят пред вас нови врати, ще разкрият нови възможности, ще обогатят мирогледа ви и ще ви помогнат да откриете собствения си професионален път на развитие. Pro Consult може да повиши вашите знания и умения в следните области:

  • изготвяне на CV по европейски образец;
  • изготвяне на мотивационно писмо;
  • какво ни казва езика на тялото;
  • овладяване на умения за работа в екип;
  • определяне на краткосрочни цели;
  • определяне на дългосрочни цели;
  • оценка и анализ на резултатите от приложената конкретна антикризисна стратегия;
  • симулативно разиграване на реални казуси от вашето ежедневие.