Как да победя конкуренцията

Днес конкуренцията е начин на живот. Тя е навсякъде около нас, но най-чувствителни сме тогава, когато говорим за конкуренция в бизнеса. Разработвайки своя стратегия на конкурентна борба, всяка компания се стреми чрез определени активни действия да постигне задоволителна пазарна позиция и чрез защитни действия да я запази

За да предотврати силното влияние на конкурентната бизнес среда всяка фирма трябва да има способността да събира и анализира информацията, която и е необходима, за да оцени правилно „разпределението на силите” в конкурентната борба. От определянето на ключовите фактори за успех (понятие в стратегическото управление, чрез което се дефинират специфичните области) в най-голяма степен зависи и успеха в тази борба.

Заедно с Pro Consult вие можете да откриете вашите ключови фактори, да обезоръжите конкуренцията и да извоювате мястото си на победители в бранша. Ние ще ви научим:

  • как да осъзнаете конкурентните си предимства и да оптимизирате конкурентната среда;
  • как да се възползвате от своите възможности и ресурси, за да бъдете винаги една крачка пред конкуренцията;
  • как да изготвите краткосрочните си планове;
  • как да изготвите дългосрочните си планове;
  • как да си отговорите на въпроса: „Защо не мога да устоя на конкуренцията?”;
  • как да изготвите оценка и да направите анализ на резултатите от приложените бизнес стратегии;
  • симулативно разиграване на реални казуси от вашето делово ежедневие.