Ефективно управление на промяната

За да постига успехи всеки бизнес трябва да бъде ръководен професионално и с ясна визия за бъдещето. За целта са необходими ръководители, които да имат готовност да се отърсят от рутината, да приемат новите реалности и да отговорят на изискванията на новото време. Днес обществените промени имат критична нужда от нов вид лидерство, от ново лидерско поведение.

Колкото по-интензивно се променя обкръжаващата среда, толкова промените за всяка компания стават по-неотложни. Прав е бил Хераклит, когато 500 години пр.н.е. е казал, че най-постоянното нещо е промяната.

ProConsult съпровожда лидерите в пътя им към тази промяна, в търсенето им на устойчиви фирмени политики и иновативни бизнес решения. За да извървите този път с успех ProConsult ще обогати вашите знания и умения в следните насоки:

 • как да промените разбирането си за бизнес средата и да направите необходимата промяна;
 • как да дефинирате краткосрочните си цели;
 • как да дефинирате дългосрочните си цели;
 • как да анализирате информацията, с която разполагате, за да оптимизирате дейността на екипа и фирмата;
 • как да направите анализ на условията за иновации и растеж;
 • как да придобиете умения за управление на персонала, съобразно спецификата на работата и качествата на хората от екипа;
 • как да идентифицирате скритите резерви на екипа и компанията;
 • как да определяте точния човек за конкретната позиция;
 • как да правите оценка и анализ на резултатите от приложените бизнес стратегии;
 • как да си отговорите на въпроси като: „Защо продажбите ми падат?”; „Защо персонала ме напуска?” и други;
 • решаване на реални казуси от вашето делово ежедневие.