Ефективност на комуникационния процес

В съвременния етап от развитие на нашето общество комуникацията е онова свързващо звено, без което не биха съществували нито нормалните човешки взаимоотношения, нито нормалното бизнес общуване. Растящата роля на комуникацията е от първостепенно значение както при изграждането на корпоративна отговорност и професионална среда за развитие, така и при защита на конкурентоспособността на всеки бизнес.

Умението да се общува ефективно с външните и вътрешните публики на една компания, да се стимулират доверието и открития диалог в управлението на организацията (както по хоризонталните, така и по вертикалните нива) е част от печелившата формула на съвременната комуникация.

Чрез овладяването на умения за ефективно общуване PRoConsult ще обогати вашите знания и ще създаде ново комуникационно поле, на което ще може да градите бъдещите си финансови успехи и постижения.

Обучението в ефективност на комуникационния процес включва:

  • развиване на умения за бизнес общуване – с партньори, с конкуренти, със служители;
  • определяне на краткосрочни цели;
  • определяне на дългосрочни цели;
  • овладяване тайните на интервюиращия;
  • минимизиране проблемите, които са се появили в отношенията с вашите клиенти;
  • усвояване на знания за езика на тялото;
  • оценка и анализ на резултатите от приложените бизнес стратегии;
  • решаване на реални казуси от вашето делово ежедневие.