Готов ли е българският предприемач
да отговори на изискванията на
бизнес средата?


Предварително Ви благодаря за отделеното време и изразеното мение. Попълвайки анкетата, Вие давате съгласието си да ползвам Вашето мнение в своята професионална дейност, както и да Ви цитирам в книгите си.

Мъж
Жена
20 – 29 години
30 – 39 години
40 – 49 години
над 50 години
собственик на бизнес
мениджър
служител
безработен/пенсионер
отговорност
всеотдайност
трудолюбие
емоционалност
коректност
последователност
безскрупулност
всички качества са важни
други
отговорност
всеотдайност
трудолюбие
емоционалност
коректност
последователност
безскрупулност
всички качества са важни
други
емоционалност
доверчивост
коректност
всеотдайност
други
емоционалност
доверчивост
коректност
всеотдайност
други
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
екипната работа
индивидуализма
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
мъжът
жената
и двамата
не мога да преценя
бюрокрация
липса на помощ от банковите институции
семейните ангажименти
страха от риск
кризата
други
мъжът
жената
полът няма значение, важни са качествата
да
не
не мога да преценя