Персонална
информация и квалификации      Казвам се Емилия Николова. Имам над 15 години опит в сферата на частния бизнес и предприемачеството. Знанията и уменията си съм придобила в най-трудните години за българския бизнес – годините на прехода. Това ми помогна да осмисля кои са основните проблеми, които стоят пред всеки начинаещ предприемач. В процеса на работата осъзнах, че за да може човек да бъде максимално полезен за своя бизнес е необходим не само опит, но и професионални знания. Това ме мотивира допълнително да се квалифицирам в областта на бизнес комуникациите, консултативната психология и мениджмънта.


      Доктор съм по Обществени комуникации и информационни науки. Защитила съм докторската си дисертация на тема: „Образът на жената предприемач в публичното пространство – функционални и дисфункционални ефекти” в Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. .

Притежавам степен „Доктор” по специалността:

  • „Журналистика - Връзки с обществеността”, придобита в СУ "Св. Климент Охридски"

Притежавам степен „Магистър” по специалностите:

  • „Връзки с обществеността”, придобита в Бургаски Свободен Университет
  • „Консултативна психология”, придобита в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”
  • „Социални дейности”, придобита в Бургаски Свободен Университет

Придобила съм и следните допълнителни професионални квалификации:

  • „Умения за водене на кризисна интервенция” – едногодишна специализация в Бургаски Свободен Университет;
  • ”Междуличностна комуникация в мултинационална среда” - колеж „St. Gales College Highgate”, Лондон, Обединено Кралство;
  • Обучение с водещ Pantazis Iordanidis, M.D., Ph. D., Biofeedback, Hypnosis and Stress Management Center; Technological Educational Institute, Department of Nutrition, Thessaloniki, Greece;
  • Обучение с водещ проф. Tom Borcovec, Penn State University, Department of Psychology;
  • Обучение с водещ Paul Wheble, Maudsley Hospital, London;