Бизнес психология

Психологията не е само наука. Тя е отношение – към семейството, колегите, конкурентите. Психологията е в основата на постигането на бързи резултати както в личния живот, така и в бизнеса . . .

...и консултиране

Бизнес консултирането в PRoConsult не е консултиране в познатия смисъл на думата. То е творчески процес, създаден специално в подкрепа на вас и вашия бизнес.

Консултирането от PRoConsult е процес, който се базира на специфичните отношения, на индивидуалния подход, на задълбочения поглед върху конкретния казус и конкретния човек. . . .

Добре дошли!

„Животът е уникална комби-
нация между искам… и как да…”
– казва милионерът Джим Рон.

Ако искате да постигнете тази уникална комбинация PRoConsult ви предлага възможност да усъвършенствате своите лични компетентности, да подобрите комуникативните си умения и да се превърнете в успешни бизнес лидери.

Чрез различните си индивидуални и колективни бизнес обучения и консултации в областта на оптимизиране дейността на екипа, управление на конфликтни ситуации, управление на персонала, овладяване на кризи в семейния бизнес, симулативно разиграване на реални казуси от вашето бизнес ежедневие и други, PRoConsult работи за вашия успех!